×
język polski język rosyjski język angielski

Zbiorniki na deszczówkę

Firma EURO-PLAST produkuje szeroką gamę zbiorników polietylenowych:

  • jednowarstwowych o poj.  0,75 m3 - 3 m3
  • trzywarstwowych o poj. 2 m3 – 30 m3

Zbiorniki EURO-PLAST przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania:

  • ścieków bytowo-gospodarczych
  • wody deszczowej
  • ścieków z pomieszczeń udojowych
  • ścieków powstających z przetwórstwa rolno-spożywczego
  • gnojówki, gnojowicy
 - Zbiorniki na deszczówkę

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE