×
język polski język rosyjski język angielski

Zakup i wdrożenie technologii produkcji rur trzywarstwowych z wypełnieniem wzmacniającym, kluczem do poprawy oferty


Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE