×
język polski język rosyjski język angielski

Separatory tłuszczu

Stosowanie separatorów tłuszczu w systemach kanalizacyjnych wynika z konieczności oczyszczania, tj. zatrzymywania i oddzielania lekkich zanieczyszczeń organicznych ze ścieków gospodarczych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji ściekowej. Separatory stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Tłuszcze roślinne i zwierzęce są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, dlatego bezpośrednie wprowadzenie tłuszczu do instalacji kanalizacyjnych powoduje problemy eksploatacyjne, takie jak: zmniejszenie przekroju przewodów (zarastanie) w wyniku osadzania się tłuszczu na ściankach (w skrajnych przypadkach zatykanie przewodów), emisję powstających gazów i związanych z tym nieprzyjemnych zapachów, powstających ze względu na przebiegające procesy gnicia, korozję urządzeń oraz ma negatywny wpływ na pracę biologicznych oczyszczalni ścieków , głównie ze względu na zwiększone zużycie tlenu oraz zarastanie złóż biologicznych.

W ofercie znajduje się typoszereg separatorów tłuszczu o wielkościach nominalnych 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 i 25.

Typoszereg separatorów tłuszczu ST SN1 – SN7

p

QN

Wymiary

DN

Vmax tłuszczu

Vcałk.

D

Hd

Ho

hmax

A

dm3/s

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m3

m3

ST SN1

1

1000

755

725

0

1100

110

0,140

0,527

ST SN2

2

1200

760

730

0

1150

110

0,209

0,781

ST SN4

4

1250

1050

1005

0÷150

1650

110

0,215

1,174*

ST SN7

7

1600

935

895

0÷150

1600

160

0,348

1,687**

* obliczenia dla Ho=1005mm, ** obliczenia dla Ho=895mm.

Typoszereg separatorów tłuszczu ST SN10 – SN25

Typ

QN

Wymiary

DN

Vmax tłuszczu

Vcałk.

D

Hd

Ho

L

dm3/s

mm

mm

mm

mm

mm

m3

m3

ST SN10

10

1270

925

885

2900

160

0,580

2,400

ST SN15

15

1270

875

835

4650

200

0,962

3,610

ST SN20

20

1270

875

835

6150

200

1,279

4,810

ST SN25

25

1270

885

835

7650

200

1,502

6,020

 Podstawowe pojęcia dotyczące separatorów/instalacji separatorów tłuszczu

tłuszcz

substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego o gęstości mniejszej niż 0,95g/cm3, które są częściowo lub całkowicie nierozpuszczalne w wodzie, zmydlające się

instalacja separatora tłuszczu

urządzenie lub zespół urządzeń służących do oddzielania tłuszczu ze ścieków i zatrzymywania odseparowanego tłuszczu w urządzeniu. Zwykle składa się z osadnika, separatora tłuszczu oraz (gdy niezbędne) punktu poboru próbek

separator tłuszczu

element instalacji oddzielacza tłuszczu służące do separacji tłuszczu ze strumienia dopływających ścieków na zasadzie różnicy gęstości pomiędzy substancją do odseparowania i transportującą ją cieczą, poprzez redukcję prędkości przepływu i separację cząstek tłuszczu ze ścieków dzięki wykorzystaniu zjawiska flotacji

strefa separacji tłuszczu

część separatora tłuszczu, w której jest on separowany, stanowiąca efektywną objętość czynną oraz komorę gromadzenia tłuszczu

strefa gromadzenia tłuszczu

część separatora tłuszczu, w której separowany tłuszcz jest zatrzymywany

osadnik

część instalacji oddzielacza tłuszczu służące do grawitacyjnej separacji osadów (szlamu, mułu, żwiru, piasku), może występować jako odrębne urządzenie lub być zintegrowany z separatorem

punkt poboru próbek

element instalacji oddzielacza usytuowany na końcu procesu oddzielania (na wylocie), gdzie mogą być pobierane próbki oczyszczonych ścieków odpływających z separatora

wielkość nominalna (ns)

liczba bezwymiarowa, odpowiadająca w przybliżeniu maksymalnemu strumieniowi ścieków (w litrach na sekundę) odpływającemu z separatora

 Do prawidłowej pracy separatorów Euro-Plast zaleca stosowanie preparatu ECOLOGIS udrażnianie i tłuszcze. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

 

 - Separatory tłuszczu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE