×
język polski język rosyjski język angielski

Zbiorniki retencyjne

Systemy retencyjne EURO – PLAST

INFORMACJE OGÓLNE

Jednymi z charakterystycznych produktów firmy EURO-PLAST są zbiorniki trzywarstwowe TRY. Wykonane są one z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD). Potrójna ścianka i połączenia spawane gwarantują 100% szczelności oraz długi okres trwałości i użytkowania. Lekka konstrukcja ułatwia transport a potem montaż i daje możliwość zmiany przeznaczenia nawet po wielu latach. Cylindryczny płaszcz posiada budowę strukturalną, składającą się z trzech warstw z wewnętrznym użebrowaniem. Zbirniki TRY charakteryzują się odpornością na większość niebezpiecznych substancji chemicznych, w szerokim zakresie ich stężeń oraz obojętnością na środowisko naturalne. Sprawia to, że nadają się one do, magazynowania wód deszczowych, ścieków socjalno-bytowych, ścieków z pomieszczeń udojowych czy substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego.

zbiornik retencyjny

Zakres oferowanych przez firmę EURO-PLAST pojemności obejmuje przedział od 2m3 do 30 m3, o średnicy wewnętrznej 1200 i 1600 mm.

ZALETY ZBIORNIKÓW TRZYWARSTWOWYCH TRY

        całkowita szczelność - potrójna ścianka, połączenia spawane

        bardzo duża trwałość - ponad 100 lat

        możliwość recyklingu

        odporność na działanie żrących ścieków

        łatwość transportu i montażu - lekka konstrukcja

        możliwość zmiany przeznaczenia - nawet po wielu latach

        możliwość zmiany miejsca posadowienia

        szeroki zakres stosowania

        całkowita odporność na korozję

        pełna odporność na promieniowanie UV

        uniwersalność zastosowań 

 

zbiornik retencyjny

 

Zbiorniki jednoelementowe

Typowy zbiornik trzywarstwowy TRY jest jedno-bryłowy, lecz istnieje możliwość łączenia zbiorników w systemy o dowolnej pojemności. Zbiorniki dostarczane jako gotowe w jednym elemencie oferowane są przez firmę EURO-PLAST w zakresie od 2m3 do 30m3 (możliwość większych pojemności według indywidualnych ustaleń z regionalnym handlowcem, przy pomocy transportu specjalnego). Maksymalna długość dostarczanych zbiorników wynika jedynie z ograniczeń transportowych.

 

Zbiorniki wielkopojemnościowe

Zbiorniki wielkopojemnościowe dostarczane są w elementach przygotowanych do połączenia na miejscu budowy. Przy montażu tych zbiorników wykorzystywana jest metoda spawania ekstruzyjnego. W wyniku takiego łączenia uzyskuje się jednorodne monolityczne systemy pozbawione połączeń mechanicznych, podatnych na uszkodzenia. W ten sposób zapewniamy maksymalną szczelność zbiorników oraz ich solidność i  niezawodność.

To innowacyjne rozwiązanie umożliwia uzyskanie pojemności kilku tysięcy metrów przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni dostępnego terenu.

 

PRZEZNACZENIE ZBIORNIKÓW

 

Zbiorniki trzywarstwowe TRY są przeznaczone do magazynowania lub przechowywania:

        ścieków

        gnojówki, gnojowicy

        wody deszczowej

        ścieków z pomieszczeń udojowych

        ścieków powstających z przetwórstwa rolno - spożywczego

 

Firma EURO - PLAST posiada w swojej ofercie również separatory tłuszczów zbudowane na bazie zbiorników trzywarstwowych.

 

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

 

Zbiornik wykonany jest z polietylenu. Zarówno płaszcz zbiornika jak i powierzchnie czołowe (dennice) posiadają budowę strukturalną - trzy warstwy z wewnętrznym użebrowaniem. Kilkukrotne spawanie  dennic z płaszczem zbiornika TRY pozwala na maksymalne wzmocnienie krawędzi zbiornika.

 

Standardowy zbiornik trzywarstwowy TRY wyposażony jest w:

        króciec wlotowy PE, o średnicy 160 mm

        komin rewizyjny, o średnicy wew. 600 mm, h=500 mm

        pokrywę PP komina, mocowaną na śruby

        odpowietrzenie PVC, o średnicy 110 mm

 

Istnieje również możliwość dostosowania zbiorników TRY do potrzeb Klientów, na podstawie indywidualnych projektów. Króćce przyłączeniowe zbiorników mogą być wówczas umieszczone zarówno w płaszczu zbiornika, dennicach jak i w kominie.

 Zbiorniki TRY Mogą być dostosowane do połączenia z:

        rurociągami grawitacyjnymi

        rurociągami tłocznymi

        przyłączami realizowanymi na miejscu

 

Każdy zbiornik trzywarstwowy TRY posiada co najmniej jeden komin rewizyjny przykryty polietylenowym włazem. Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia zbiorników w dodatkowe wloty i wyloty na życzenie Klienta.

 

Zbiorniki trzywarstwowe TRY przeznaczone są do posadowienia w gruntach nośnych, w terenach nie narażonych na ruch maszyn i pojazdów mechanicznych. W przypadku konieczności wykonania przejazdu nad korpusem zbiornika należy wykonać nad nim płytę żelbetową odciążającą - zaprojektowaną przez projektanta.

zbiornik retencyjny

 PRZYKŁADOWE  ZASTOSOWANIA ZBIORNIKÓW TRZYWARSTWOWYCH TRY

 

ZBIORNIKI P.POŻ.

Polietylenowe zbiorniki trzywarstwowe TRY mogą służyć do przechowywania wody przeciwpożarowej. Firma EURO – PLAST umożliwia dostosowanie ich do urządzeń i instalacji gaśniczych jako zbiorniki pośrednie lub zbiorniki zapasu wody. Mogą  one pełnić również funkcję  zbiorników wody służących jako uzupełniające źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.  W naszej ofercie znajdują się  zbiorniki o średnicach wewnętrznych  1200mm oraz 1600mm i pojemnościach od 2 do 30 m3.

 

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Zbiorniki trzywarstwowe TRY, które firma EURO-PLAST posiada w swojej ofercie, zastosowane jako zbiorniki retencyjne, stanowią proste rozwiązanie zagospodarowania nadmiaru wód opadowych. Umożliwiają one zapobieganie lub znaczące zmniejszenie ryzyka lokalnych powodzi i podtopień przy optymalnym wykorzystaniu terenu i istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej.

Zbiorniki retencyjne, przetworzone z trzywarstwowych, mogą być montowane zarówno w gruntach suchych jak i nawodnionych. Retencja to inaczej magazynowanie nadmiaru wód deszczowych, ale także ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych, przemysłowych, wody technologicznej i przeciw-pożarowej. Zastosowanie rur wielkośrednicowych (o śr. wew 1200 lub 1600 mm)  pozwala także  na zwiększenie przepustowości kanałów i tymczasowe retencjonowanie wód deszczowych.

Zbiorniki retencyjne - Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne - Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne - Zbiorniki retencyjne
Zbiorniki retencyjne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE