×
język polski język rosyjski język angielski

PRIMAtech-E SBR

Przydomowe oczyszczalnie ścieków PRIMAtech-E SBR

 

PRIMAtech-E SBR to nowa generacja przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny).

 

Oczyszczalnie PRIMAtech-E SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Procesy oczyszczania ścieków w oczyszczalni SBR realizowane są w dwóch komorach. Pierwsza z komór pełni rolę osadnika wstępnego, w którym ścieki są oczyszczane mechanicznie, wyrównywane są ilości oraz jakości dopływających ścieków. Osadnik wstępny to także magazyn dla osadów wstępnych i wtórnych. Druga komora pełni jednocześnie funkcje bioreaktora w którym prowadzone jest biologiczne oczyszczanie ścieków oraz osadnika wtórnego.

 

 

 

Działanie oczyszczalni PRIMAtech-E SBR opiera się na okresowym powtarzaniu następujących kolejno po sobie pięciu faz:

 

1. Napełnianie 2. Napowietrzanie 3. Sedymentacja 4. Dekantacja 5. Recyrkulacja
 
Wstępnie oczyszczone ścieki, przepompowywane są z osadnika wstępnego do bioreaktora. Ścieki poddawane są sekwencyjnemu napowietrzaniu. Następuje biologiczne oczyszczanie ścieków. Podczas całego cyklu oczyszczania oprócz utleniania związków organicznych prowadzone są procesy nitryfikacji, denitryfikacji i wstępne etapy biologicznej defosfatacji. Bioreaktor przechodzi w stan spoczynku; następuje opadanie kłaczków osadu czynnego na dno zbiornika. W zbiorniku tworzą się dwie strefy: pierwsza - z sedymentowanym osadem oraz druga - sklarowanej cieczy nadosadowej. Oczyszczone ścieki zostają odpompowane do rury odpływowej i odprowadzone do odbiornika. Odpompowanie osadu - osad nadmierny odpompowany jest z bioreaktora do osadnika wtórnego.

 

Systemy PRIMAtech-E SBR wyposażone są w automatyczny system powiadamiania o przeglądzie serwisowym. Algorytm komputerowego sterownika marki SIEMENS automatycznie odmierza 365 dni i na 2 tygodnie przed upływem terminu kontroli układu za pomocą sygnalizacji świetlnej (diody umieszczonej na obudowie) informuje użytkownika o przeglądzie okresowym.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY:

 • dobrać urządzenia w zależności od przepustowości dobowej (m3/d)
 • zaplanować lokalizację oczyszczalni oraz odbiornika oczyszczonych ścieków
 • rozpoznać warunki gruntowo-wodne na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI PRIMAtech-E SBR:

 • zbiornik oczyszczalni posadowić jak najbliżej budynku
 • skrzynka sterująca w odległości od zbiornika oczyszczalni - max 5m
 • odległość od ciągów komunikacyjnych (np. wjazd na posesję) oraz obciążeń statycznych - min. 4m

UWAGA!

 • oczyszczalnie PRIMAtech-E SBR wymagają zastosowania wentylacji wysokiej (rura Ø=110mm)
 • przewody powietrzne poprowadzić w rurze ochronnej, zabezpieczając je przed zgnieceniem i załamaniem
 • szczegółowe zasady montażu znajdują się w instrukcji montażu producenta

Istnieje możliwość wykonania oczyszczalni PRIMAtech-E SBR w oparciu o zbiorniki ze ścianką sktrukturalną TRY – trzywarstwową. Powoduje to znaczny wzrost wytrzymałości urządzenia.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SBR (SEQUENTIAL BATCH REACTOR)

Grupa Kod Nazwa RLM Zbiornik
G3 29-100 Oczyszczalnia PRIMAtech-E SBR 4 wlot 110 1-5 1x 3000l
G3 29-102 Oczyszczalnia PRIMAtech-E SBR 6 wlot 110 6-7 1x 3000l + 1x 2000l
G3 29-104 Oczyszczalnia PRIMAtech-E SBR 8 wlot 110 8-10 2x 3000l

W skład zestawu PRIMAtech-E SBR wchodzą:

 • osadnik wstępny z bioreaktorem
 • nadstawki NPO i/lub NS (H=500mm)
 • przewody powietrzne (4x 5m)
 • skrzynka sterująca ze sterownikiem PLC Siemens wraz z elektrozaworami oraz dmuchawą SECOH
 • fundament do skrzynki sterującej

Inteligentna oczyszczalnia:

 • Sterownik LOGO! 8 z wbudowanym Web Serverem - przeglądarka www dla urządzeń przenośnych
 • Szeroki zakres komunikacji Ethernet
 • Zapis zmiennych procesowych
 • Komunikacja z innymi urządzeniami poprzez Drag & Drop
 • Logowanie na karcie Micro SD

Opcje dodatkowe

Grupa Kod Nazwa
G2 14-400 Nadstawki kompletne do oczyszczalni biologicznych - 2x NPO, H=300mm

Przedłużenie nadstawek ponad wysokości z oferty podstawowej (powyższe) wykonywane jest fabrycznie na indywidualne zamówienie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE