×
język polski język rosyjski język angielski

Oczyszczalnie z TUNELAMI ROZSĄCZAJĄCYMI

Drenażowe oczyszczalnie ścieków z pakietami do gruntów bardzo dobrze lub dobrze przepuszczalnych.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EURO-PLAST z panelami rozsączającymi są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (pakiety rozsączające) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.

Z uwagi na rosnące ceny kruszywa, pakiety rozsączające są alternatywą do tradycyjnego systemu drenażu rozsączajacego z podsypką żwirową.

Technologia oczyszczania ścieków jest taka sama jak w przypadku klasycznego systemu z drenażem rozsączającym.

Wstępnie podczyszczone ścieki z osadnika gnilnego, rozprowadzane są na powierzchni paneli rozsączających za pomocą rury drenażowej PVC z odpowiednimi nacięciami. Jego budowa umożliwia łatwą dystrybucję ścieków w grunt. Układ taki pozwala na rozrost błony biologicznej na dużej powierzchni oraz zapobiega ewentualnej kolmatacji gruntu następującej w wyniku jej rozrastania. Pakiety zwiększają całkowitą powierzchnię chłonną w stosunku do tradycyjnego systemu rozsączającego około trzykrotnie, dzięki czemu maksymalnie wydłużają bezawaryjny czas pracy oczyszczalni oraz zapewniają dokładne doczyszczanie ścieków. Duża powierzchnia infiltracyjna pozwala na znaczną redukcję powierzchni poletka drenażowego (długość i ilość wykopów), co wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z montażem. Panele wykonane są z polietylenu. Pojedynczy moduł posiada wymiary: 600 x 600 x 300mm oraz kształt prostopadłościanu, dzięki czemu jest wygodny w transporcie i łatwy w montażu.

 

DOBÓR PAKIETÓW

Ilość pakietów dobieramy w zależności od ilości ścieków, z uwzględnieniem przepuszczalności gruntów.

 • grunty o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności (pospółka, żwir, piasek) - średnio 4 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM
 • grunt o średniej przepuszczalności (piasek gliniasty) - średnio 8 pakietów w przeliczeniu na 1 RLM
Liczba użytkowników (RLM) Grunt bardzo dobrze przepuszczalny ilość pakietów szt. Grunt dobrze przepuszczalny ilość pakietów szt.
4 - 5 22 28
6 - 7 32 40
8 - 10 44 56

 Oferujemy również niestandardowe komplety oczyszczalni drenażowych. Prosimy w tej sprawie o kontakt z regionalnym reprezentantem.

 

Ogólne zasady montażu:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY:

 • dobrać urządzenia w zależności od ilości użytkowników (RLM)
 • rozpoznać warunki gruntowo-wodne na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia
 • zaplanować lokalizację oczyszczalni

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI Z PANELAMI ROZSĄCZAJĄCYMI:

 • minimalna odległość pomiędzy panelami rozsączającymi, a najwyższym rocznym poziomem wód gruntowych - 1,5m
 • minimalna odległość pomiędzy nitkami paneli - 1,5m
 • osadnik gnilny posadowić jak najbliżej budynku
 • odległość nitek panelowych od studni - 30m
 • odległość od drzew i krzewów minimum - 3m
 • odległość od ciągów komunikacyjnych (np. wjazd na posesję) oraz obciążeń statycznych - min. 3m

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU:

 • wyznaczyć miejsce posadowienia oczyszczalni
 • wykonać wykop odpowiednich wymiarów nie dopuszczając przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczyć boki przed osuwaniem
 • na dnie wykopu wykonać podsypkę stabilizującą, a w przypadku występowania trudnych warunków gruntowo-wodnych należy zastosować płytę betonową
 • umieścić osadnik oczyszczalni na dnie wykopu, poziomując go wzdłuż osi podłużnej
 • wykonać podłączenia technologiczne: wlotu i wylotu ścieków, wentylacji wysokiej
 • rozpocząć obsypywanie zbiornika mieszanką stabilizującą, o szerokości 0,2-0,3m, warstwami po ok. 0,4-0,5m, pamiętając o równomiernym napełnianiu osadnika wodą
 • przystąpić do montażu studzienki rozdzielczej, pamiętając o jej dokładnym wypoziomowaniu
 • wykonać podsypkę i obsypkę stabilizującą studzienki
 • panele rozsączające instalować na głębokości 0,5-0,9m, w wykopie o szerokości 0,8m
 • panel wraz z rurą drenażową przykryć geowłókniną
 • maksymalna długość jednej nitki drenażowej to 20m, a odstęp między nimi 1,5m

 

Cechy układu:

  Monolityczny zbiornik - wykonany w technologii rotomouldingu. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, odporność na związki agresywne zawarte w ściekach oraz bardzo długi czas użytkowania. Do produkcji używane są tylko materiały spełniające surowe wymagania norm EU.   System z rozsączaniem - kompletny system wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty. Nie wymaga zasilania, charakteryzuje się niskimi kosztami i minimalnymi czynnościami serwisowymi. 
  Warunki gruntowo-wodne - system przeznaczony do montażu w dobrych warunkach, np. w piachach, gdzie nie występują wody podskórne.    Bez prądu - system nie wymaga zasilania energią elektryczną. Charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji oraz minimalnymi kosztami serwisowymi.
  BIO Preparaty - działanie oczyszczalni oparte jest na oczyszczaniu ścieków przez funkcjonujące w środowisku bakterie, nie występujące w wystarczającej ilości, dlatego też zalecane jest stosowanie aktywatorów biologicznych przy uruchamianiu oczyszczalni oraz w trakcje jej eksploatacji.    

Do prawidłowej pracy oczyszczalni Euro-Plast zaleca stosowanie preparatów ECOLOGIS. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE