×
język polski język rosyjski język angielski

Oczyszczalnie ścieków

Urządzenia produkowane przez firmę EURO-PLAST są produkowane zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane atesty, aprobaty.

Firma EURO-PLAST posiada w swojej ofercie następujące typy oczyszczalni ścieków:

  • drenażowe
  • drenażowe z tunelami rozsączającymi
  • biologiczno-mechaniczne EUROMATIC
  • PRIMAtech-E SBR

Oferowane systemy służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania.

Rodzaj i wielkość oczyszczalni uzależniony jest od:

  • ilości użytkowników
  • warunków gruntowych
  • poziomu wody gruntowej
  • topografii terenu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE