×
język polski język rosyjski język angielski

Euromatic

Przydomowe Hybrydowe Oczyszczalnie Ścieków EUROMATIC

EUROMATIC to mechaniczno-biologiczna hybrydowa oczyszczalnie ścieków przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, Oczyszczalnia EUROMATIC wykorzystuje połączenie dwóch podstawowych technologii oczyszczania ścieków czyli osadu czynnego i złoża biologicznego. Połączenie takie umożliwia rozwój biomasy w kłaczkach osadu, ale także na powierzchni nośników stanowiących rodzaj złoża biologicznego. Tego typu układy techniczno- technologiczne pozwalają na uzyskanie efektu synergii technologicznej i przy odpowiednio dobranych parametrach pracy potrafią uzyskać bardzo wysoką efektywność oczyszczania.

 

 

 

 

Oczyszczalnia zbudowana została na bazie monolitycznego zbiornika, w którym zapewniono dwa stopnie oczyszczania. Pierwszy to oczyszczanie mechaniczne realizowane w komorze osadnika wstępnego, drugi zaś to stopień biologiczny realizowany w komorze bioreaktora. Rozwiązania te są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne i mogą przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń, ze względu na możliwość zgromadzenia większej ilości biomasy w dwóch postaciach. System charakteryzuje się także zwiększoną odpornością na okresy urlopowe, krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz zrzuty udarowe dzięki zastosowanej retencji własnej. Zastosowanie sekwencyjnego dozowania ścieków w efekcie przekłada się na stabilną pracę systemu.

Poprzez zastosowanie zaawansowanej automatyki (sterownik PLC marki SIEMENS) gwarantowany jest wysoki komfort użytkowania. Dzięki zintegrowanemu osadnikowi wstępnemu z bioreaktorem, system wymaga niewielkiej powierzchni montażu. Zastosowanie sekwencyjnego dozowania ścieków w oczyszczalni hybrydowej EUROMATIC uodpornia ją na zrzuty udarowe, zapewniając stabilną pracę systemu.

Oczyszczalnie produkowane są na bazie dwóch typów zbiorników polietylenowych- rotacyjnego oraz strukturalnego (trzywarstwowego)

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało

LABORATORIUM NOTYFIKOWANE

 

EUROMATIC  to TECHNOLOGIA OSADU CZYNNEGO I ZŁOŻA BIOLOGICZNEGO W JEDNYM ZBIORNIKU 

 

Ogólne zasady montażu:

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY:

 • dobrać urządzenia w zależności od przepustowości dobowej (m3/d)
 • zaplanować lokalizację oczyszczalni oraz odbiornika oczyszczonych ścieków
 • rozpoznać warunki gruntowo-wodne na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI EUROMATIC:

 • zbiornik oczyszczalni posadowić jak najbliżej budynku 
 • skrzynka sterująca w odległości od zbiornika oczyszczalni - max 5m
 • odległość od ciągów komunikacyjnych (np. wjazd na posesję) oraz obciążeń statycznych - min. 4m

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU - ZBIORNIK OCZYSZCZALNI:

 • wyznaczyć miejsce posadowienia oczyszczalni
 • wykonać wykop odpowiednich wymiarów, nie dopuszczając przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczyć boki przed osuwaniem 
 • na dnie wykopu wykonać podsypkę stabilizującą, a w przypadku występowania trudnych warunków gruntowo-wodnych należy zastosować płytę betonową
 • umieścić zbiornik oczyszczalni na dnie wykopu, poziomując go wzdłuż osi podłużnej
 • wykonać podłączenia technologiczne: wlotu i wylotu ścieków, wentylacji wysokiej i niskiej
 • rozpocząć obsypywanie zbiornika mieszanką stabilizującą, o szerokości 0,2-0,3m warstwami po ok. 0,4-0,5 m, pamiętając o napełnianiu wodą wszystkich komór oczyszczalni jednocześnie (osadnik i bioreaktor) 

UWAGA!

Oczyszczalnie EUROMATIC-ST D wymagają zastosowania wentylacji wysokiej (rura Ø=110mm).
Przewody powietrzne poprowadzić w rurze ochronnej, zabezpieczając je przed zgnieceniem i załamaniem.
Szczegółowe zasady montażu znajdują się w instrukcji montażu producenta.

Oczyszczalnie EUROMATIC produkowane są zgodnie z wymaganiami zawartymi w europejskiej normie EN 12566-3+A2 oraz oznaczone symbolem CE.

Typoszereg urządzeń:

Kod Nazwa Qd [m3/d] Zbiornik
 25-501  Oczyszczalnia EUROMATIC-ST D 6  wlot 160  0,9  1x 3000l
 25-503  Oczyszczalnia EUROMATIC-ST D 10  wlot 160  1,5  1x 4000l

 

W skład zestawu EUROMATIC-ST D wchodzą:
 • zintegrowany osadnik gnilny z bioreaktorem
 • dwie nadstawki NPO (H=500mm)
 • przewody powietrzne (3 x 5 m)
 • skrzynka sterująca ze sterownikiem PLC Siemens wraz z elektrozaworami MIT oraz dmuchawą SECOH
 

Przydomowe Hybrydowe Oczyszczalnie Ścieków EUROMATIC-W:

Kod Nazwa RLM Zbiornik
 25-304  Oczyszczalnia EUROMATIC-W 6 wlot 110  1-6  3x 1100l

 

W skład zestawu EUROMATIC-W wchodzą:
 • osadnik wstępny + bioreaktor z zanurzonym
  złożem biologicznym i niskoobciążonym osadem
  czynnym + osadnik wtórny
 • trzy nadstawki NPO (H=500mm)
 • przewody powietrzne
 • skrzynka ze sterownikiem PLC Siemens wraz
  z elektrozaworami oraz dmuchawą SECOH
 

Opcje dodatkowe

Kod Nazwa
30-901 Stojak do skrzynki sterującej - mały
30-902 Stojak do skrzynki sterującej - duży
14-400 Nadstawki kompletne do EUROMATIC-ST - 2x NPO, H=300mm

Film prezentujący zasadę działania:

Pobierz Flash Player

Cechy układu:

Monolityczny zbiornik - wykonany w technologii rotomouldingu. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, odporność na związki agresywne zawarte w ściekach oraz bardzo długi czas użytkowania. Do produkcji używane są tylko materiały spełniające surowe wymagania norm EU. System hybrydowy - opatentowany system połączenia złoża biologicznego oraz osadu czynnego. Gwarantuje odporność układu na braki w dopływie prądu, okresy urlopowe oraz zrzuty udarowe np. imprezy okolicznościowe.
Sterowanie PLC Siemens - 160 lat doświadczeń w 190 krajach to główne atuty, dzięki którym EURO-PLAST zdecydował się na współpracę z tym największym na świecie producentem programowalnych układów sterowania. Gwarantuje oszczędność energii elektrycznej, niezawodność oraz komfort użytkowania. ASE - Autoryzowany Serwis EURO-PLAST - urządzenia podlegają bezpłatnej kontroli montażu przez wykwalifkowanego serwisanta.
System EURO-TRYLOGIC - hybrydowy system z zaawansowaną automatyką, oparty na mocnych monolitycznych zbiornikach TRY. Dedykowany dla hoteli, szkół, obiektów agroturystycznych. Odporny na niedobór ścieków oraz zrzuty udarowe. Prosty w montażu - tylko jeden zbiornik. Warunki grunotowo-wodne- system dedykowany do każdych warunków. Odbiornikiem ścieku oczyszczonego może być studnia chłonna, ciek wodny, rów przy drodze lub tradycyjny drenaż.
BIO Preparaty- działanie oczyszczalni oparte jest na oczyszczaniu ścieków przez funkcjonujące w środowisku bakterie, nie występujące w wystarczającej ilości, dlatego też zalecane jest stosowanie aktywatorów biologicznych przy uruchamianiu oczyszczalni oraz w trakcje jej eksploatacji.

Do prawidłowej pracy oczyszczalni Euro-Plast zaleca stosowanie preparatów ECOLOGIS. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE