×
język polski język rosyjski język angielski

Do pobrania

KATALOG
CERTYFIKATY I APROBATY
DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
MATERIAŁY REKLAMOWE
MATERIAŁY PROJEKTOWE (prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym)
TEST PERKOLACYJNY
SERWIS

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE