×
język polski język rosyjski język angielski

Jak dopasować pojemność szamba do budynku i liczby mieszkańców?

Dobrze dopasowana pojemność szamba sprawia, że eksploatowanie i opróżnianie go jest tańsze oraz mniej kłopotliwe. Dlatego tak ważne jest, by dobrze obliczyć jego objętość. Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych wskazówek jak sprawnie i łatwo określić dopasowaną do naszych potrzeb pojemność.

Planując montaż zbiornika bezodpływowego należy zapoznać się z kilkoma istotnymi informacjami. Nieczystości w zbiorniku bezodpływowym mogą być gromadzone przez okres od 7 do 14 dni. Optymalny czas to 10 dni. Jeżeli ścieki przebywają w zbiorniku bezodpływowym dłużej niż 14 dni, rozpoczyna się proces fermentacji, podczas którego następuje wydzielanie się metanu. Gaz ten jest szkodliwy nie tylko dla środowiska, ale w dużym stężeniu może stanowić również niebezpieczeństwo dla pobliskich budynków, grożąc wybuchem.

Podstawową informacją, niezbędną do obliczenia pojemności szamba jest ilość ścieków, które powstają w budynku. Istotny wpływ na ich wielkość ma styl życia, nawyki mieszkańców oraz sposób korzystania z wody. W uproszczeniu przyjmuje się, że ilość ścieków wynosi 90% ilości zużywanej wody.

Kluczowe znaczenie dla ilości ścieków ma również sposób podgrzewania wody w gospodarstwie domowym. W domach, gdzie ciepła woda jest dostarczana z centralnego źródła np. ciepłowni, jej zużycie jest znacznie większe w stosunku do tych, gdzie ogrzewa się ją lokalnie, na miejscu (w kotłach lub podgrzewaczach). 

Przy określaniu ilości zużycia wody pomocne okazać się mogą również normy wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70):

  • 80-100 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i lokalnym źródłem ciepłej wody (piecykiem węglowym, gazowym, elektrycznym, bojlerem);
  • 140-160 l/osobę/dobę – w domach z wodociągiem, WC, łazienką i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowi osiedlowej lub blokowej.

Bardzo mocno na ilość ścieków w gospodarstwie domowym oddziałuje obecność dzieci. Poprzez częstsze (w porównaniu do przeciętnych rodzin) kąpiele i pranie, następuje większa produkcja ścieków bytowo-gospodarczych sięgająca niekiedy do 300 litrów na dobę. 

Obliczanie pojemności użytkowej zbiornika (szamba)

W celu obliczenia pojemności zbiornika na szambo (V), należy pomnożyć liczbę domowników (n), przypuszczalną ilość ścieków wytwarzanych przez każdą z osób (q) i czas przebywania ścieków w zbiorniku (t). Otrzymany wynik jest pojemnością użytkową szamba (zbiornika) podaną w litrach.

 V = n•q•t

Przykładowo, jeśli przyjmiemy, że:
- rodzina składa się z 4 osób (n)
- każda osoba zużywa około 130 l wody na dobę (q)
- zbiornik będzie opróżniany co dziesięć dni (+ dwa dni rezerwy) (t)

Wówczas:
V = 4•130•12 = 6240 l (6,24 m3) 

Podczas montażu i eksploatowania zbiornika bezodpływowego należy pamiętać, że poziom ścieków w zbiorniku nie może przewyższyć wysokości na jakiej znajduje się wylot rury kanalizacyjnej. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, ścieki zaczną cofać się w kierunku domu lub pomieszczeń z zainstalowanymi niżej urządzeniami sanitarnymi. 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij: Typoszereg zbiorników TRY

 

Porada:

Warto tak dopasować zbiornik na ścieki, by jego pojemność stanowiła wielokrotność objętości jaką wywozi wóz asenizacyjny. W ten sposób uniknie się opłat za kurs częściowo wypełnionej szambiarki. Decydując się na kupno zbiornika bezodpływowego (szamba), potrzebną pojemność można uzyskać, łącząc kilka zbiorników o pojemności od jednego do kilkudziesięciu metrów sześciennych. 

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu fachową pomocą. Prosimy w tej sprawie o kontakt z regionalnym reprezentantem.

Do prawidłowej pracy zbiorników bezodpływowych Euro-Plast zaleca stosowanie preparatu ECOLOGIS aktywator. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE