język polski język rosyjski język angielski

Zbiorniki jednowarstwowe

Zbiorniki jednowarstwowe EURO-PLAST produkowane są z polietylenu metodą rotacyjną. Przeznaczone są do posadowienia w terenach nie narażonych na ruch maszyn i pojazdów mechanicznych, gdzie poziom wód gruntowych ( max . roczny) znajduje się poniżej poziomu posadowienia zbiornika.

W standardzie zbiorniki ZB-PI wyposażone są w:

  • wlot fi 110
  • nadbudowę NPO, h=0,2m
  • pokrywę PP

Wysokość nadbudowy można zwiększać poprzez stosowanie i łączenie nadbudów.

Typ zbiorników rotacyjnych pojemność
m3
średnica wlotu
DN
wymiary
X (m) H (m) do wlotu
ZB-PI-750 0,7 110 1,0 1,1
ZB-PI-1000 1,0 110 1,2 1,0
ZB-PI-2000 2,0 110 1,2 1,6
ZB-PI-3000 3,0 110 1,6 1,5

zbiornik ZB-PI - Zbiorniki jednowarstwowe
zbiornik ZB-PI

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EUROMATIC (hybryda) i PRIMAtech (SBR) posiadają oznakowanie CE,

są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 - badanie właściwości użytkowych wykonało LABORATORIUM NOTYFIKOWANE