×
język polski język rosyjski język angielski

Targi WOD-KAN 2010 w Bydgoszczy

XVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2010 w Bydgoszczy

Nazwa projektu: Udział firmy EURO-PLAST w XVIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy w dniach 18-20 maja 2010 w celu zaprezentowania oferty na rynku międzynarodowym.

Beneficjent: P.P.U.H. "EURO-PLAST" Remigiusz Waldowski

Opis projektu: Oferta handlowa firmy EURO-PLAST została zaprezentowana na targach WOD-KAN 2010 w ujęciu całościowym . W ramach akcji promocyjnej produktów marki EURO-PLAST przygotowano materiały informacyjno-promocyjne ( graficzne opracowanie i druk), takie jak: projekt i wydruk ulotek A3, projekt i wydruk cenników 2010, projekt i wydruk materiałów technicznych- zawartość segregatora, wydruk wizytówek, projekt i wydruk ulotek A5. Oferta została zaprezentowana również z wykorzystaniem techniki audiowizualnej (prezentacja multimedialna na stoisku).

Całkowity koszt projektu: 26.647,13 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 18.565,62 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.