język polski język rosyjski język angielski

Ogólnopolska Konferencja „Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

W dniu 6 listopada 2015 roku, odbyła się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie ogólnopolska Konferencja „Warunki techniczne i finansowe przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Ogólnopolska Konferencja „Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ)

 

W dniu 6 listopada 2015 roku, odbyła się w Ministerstwie Środowiska w Warszawie ogólnopolska Konferencja „Warunki techniczne i finansowe przydomowych oczyszczalni ścieków”. Konferencje zorganizowało Ministerstwo Środowiska przy współpracy Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, którego EURO-PLAST jest członkiem.

Głównym celem było przedstawienie i omówienie aktualnych problemów prawnych, projektowych, eksploatacyjnych i nadzorczych odnoszących się do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Między innymi Radca GINB Marek Kaproń przedstawił uczestnikom Konferencji warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku przydomowych oczyszczalni. Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska Ewa Szymura wyjaśniła wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym. Natomiast doświadczenia z zakresu nadzoru i kontroli POŚ na przykładzie Gminy Czersk przedstawiła Pani Dyrektor EURO-PLAST Joanna Borowicka.

 

Efektem prezentacji i dyskusji są wnioski:

1.       Wprowadzenie certyfikowanego serwisu, jako elementu prawidłowej eksploatacji POŚ.

2.       Zmiany w prawie budowlanym (w odpowiednim rozporządzeniu) nakładające m.in. obowiązek regularnych przeglądów.

3.       Zmiany w systemie zamówień publicznych, a także w systemach finansowego wspierania POŚ uwzględniające koszty eksploatacji, przeglądów i serwisów.

4.       Analiza działań (de facto braku działań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) oraz skali zakazu instalowania POŚ w strefach ochronnych.

5.       Konieczność utworzenia Centrum Wiedzy o instalowaniu i funkcjonowaniu POŚ, jako dostępnej dla użytkowników, inwestorów, projektantów i producentów  platformy dzielenia się wiedzą, sygnalizowaniem różnorodnych  ryzyk i nieprawidłowości itd.

 

Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski zadeklarował Centrum Wiedzy przy Związku, a prof. dr hab. Ryszard Błażejewski przyjął propozycje kierowania  Radą Programową Centrum.

EURO-PLAST jako członek Związku ale również jako firma, która od lat aktywnie uczestniczy w branży przydomowych oczyszczalni ścieków zadeklarowało czynny udział w pracach Centrum.