język polski język rosyjski język angielski

Konferencja Regionalna „NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH”

W dniu 17 listopada 2015 roku, w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się konferencja organizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dniu 17 listopada 2015 roku, w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się konferencja organizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
EURO-PLAST jako producent wyrobów budowlanych, podlega obowiązkom wynikającym z regulacji polskich oraz unijnych. Ponieważ istotnym jest aby informacje dot. tych wymagań zdobywać z najlepszych źródeł, w konferencji wziął udział również przedstawiciel EURO-PLAST.

W części merytorycznej, zostały omówione przepisy dyrektywy nowego podejścia (CPD), rozporządzenia Nr 305/2011 oraz znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych.

Na szczególna uwagę zasługuje nowelizacja Ustawa o wyrobach budowlanych, która dosyć istotnie zmienia zasady znakowania i wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i określa w tym obszarze dużą odpowiedzialność producentów.